fbpx

 

Handelsbetingelser

Anvendelse

1.1 Nærværende handelsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem Digital Group og kunden via e-handelsplatformen, digitalgroup.dk.

1.2 Digital Group foretager udelukkende salg til virksomheder med et cvr-nr. (B2B handel)
Salg og levering kan kun ske til adresser beliggende i Danmark.

1.3 For kunder med kreditgodkendelse afsendes faktura for det enkelte køb. Digital Groups standardvilkår gælder for køb på faktura og har forrang for nærværende handelsbetingelser. Standardvilkår er udleveret i forbindelse med kreditgodkendelse.

Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Digital Groups tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Digital Groups salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Digital Group udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Aftalen er først bindende for Digital Group A/S, når der er afsendt ordrebekræftelse. Uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelse og kundens ordre, skal straks meddeles til Digital Group. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

2.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Pris og betaling

3.1 Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Digital Groups gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Digital Group bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

3.2 Alle betalinger skal betale med betalingskort i forbindelse med ordren. Betaling sker igennem ePay. Betalingen trækkes, når varen afsendes.

3.3 Betalinger med kort påføres udbyderens gebyr til betalingen.

3.4 Skulle en betaling blive afvist uanset grund, ophører alt samhandel indtil betalingsforholdene er bragt i orden og der vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 250

3.5 Alle ordre pålægges et fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 130,00.

Levering

4.1 Forsendelsen sker for købers regning. Risikoovergangen sker, når varen stilles til købers rådighed.  Hvis en levering ikke modtages (accepteres), og sendes retur til DIGITAL GROUP opkræves et gebyr på kr. 250. Det er i alle tilfælde købers ansvar at sikre mulighed for levering.

4.2  Digital Group leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser hurtigst muligt. Den tid, der fremgår af webshop og ordrebekræftelse er den forventede leveringstid og kan i enkelte tilfælde afvige fra den faktiske leveringstid.

4.3  Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Digital Group. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Digital Group, kan den ikke senere gøres gældende.

Reklamation

5.1  Der ydes 2 års reklamationsret, jf. købeloven.
Eventuelle producentgarantier er et forhold mellem kunden og producenten og er Digital Group uvedkommende.

5.2  Ved synlig transportskade skal der altid noteres på fragtbrevet for at få erstatning.  Reklamationen skal være Digital Group i hænde senest 3 arbejdsdage efter levering er fundet sted.

5.3  Alle reklamationer sendes straks til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Returnering

6.1  Returnering til Digital Group kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale. Varer tages kun retur i ubeskadiget og ubrugt stand.

6.2  Alle produkter, der returneres skal være forsvarligt indpakket.

Det anbefales, at alle produkter pakkes forsvarligt ind i velegnet fyld (fx bobleplast eller andet stødabsorberende materiale) samt at der pakkes i en papkasse, så produkterne ikke kan tage skade under transporten.

6.3  Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at dine rettigheder bortfalder

Ansvar

7.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

7.2  Produktansvar.
Digital Group er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Digital Group, i det omfang Digital Group måtte ifalde produktansvar herudover.

7.3  Ansvarsbegrænsning.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Digital Groups ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 200 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Digital Group netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Digital Group har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

7.4  Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Digital Group sælger og leverer til kunden, er beregnet til erhvervsmæssigt brug og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Digital Group i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Digital Group, i det omfang Digital Group måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

7.4  Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Digital Group ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

7.5  Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Digital Group ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Digital GRoups kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Gældende ret og værneting

8.1  Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

8.2  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Odense.

Kontaktoplysninger

Digital Group og digitalgroup.dk drives af

Juridisk navn:                     DIGITAL GROUP A/S

CVR.:                                 26633141

Adresse:                             Edisonsvej 5-7

                                           5000  Odense C

Telefon:                              66 14 06 66

Mail:                                    Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

  • setting
  • phone