fbpx

GDPR - Persondataforordning

Forholdet mellem Jer som kunde og Digital Group som leverandør

Læs mere om

 

Persondata

Persondata, oplysninger som kan knyttes til en person, herunder navn, mailadresse og telefonnummer, og som registreres af Digital Group, vil kun blive benyttet til det formål, hvortil oplysningerne er indhentet.

Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af nærværende beskrivelse.

Oplysningerne vil blive delt indenfor Digital Group koncernen, med henblik på at sikre kontaktoplysninger ved service, fakturering og andre tilknyttede ydelser, samt statusmøder og salg af Digital Groups produkter.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til udenforstående.

Oplysninger som navn, mail og telefonnummer kan dog videregives til Digital Groups samarbejdspartnere i forbindelse med service, reparation eller tilsvarende.

Personhenførbare eller fortrolige oplysninger vil blive opbevaret på sikker vis, der sikrer, at de ikke kommer til uvedkommendes kundskab. Oplysningerne vil blive tilintetgjort, når behovet for at have oplysningerne ikke længere er tilstede. Dette vil, grundet lovgivningsmæssige forhold, tidligst være efter udløbet af det 5. regnskabsår efter aftalen med Digital Group er afsluttet.

Kontakt os vedrørende persondata

Alle henvendelser vedrørende persondata, herunder berigtigelse heraf, sendes via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Personoplysninger ved leasing

I forbindelse med indgåelse af leasingaftale med et eksternt leasingselskab i forbindelse køb af kopimaskine, skal indleveres en række ekstra persondata til leasingselskabet, som cpr.nr. billedlegitimation eller andet. I tilfælde, hvor Digital Group står for indhentning heraf og videregivelse til leasingselskabet, behandles oplysningerne fortroligt og bliver slettet og tilintetgjort fra Digital Group, straks efter videregivelse.

Softwareløsninger

Når du køber system/dokumentløsninger (IT og/eller Software løsninger) hos Digital Group, kan vi og/eller vores samarbejdspartnere, i forbindelse med implementeringen, få indblik i jeres data, og eventuelt også personhenførbare data. I den anledning henvises til afsnittet om tavshedsplikt.

I forhold til hosting og opbevaring af data, så er alle vore løsninger baseret på hostede løsninger (hos 3. part, hvor I vil kunne rekvirere en databehandleraftale), eller på ”on premise” installation, hvor I selv har databehandleransvaret.

Digital Group har altså ikke adgang til jeres data, og er derfor ikke databehandler for jer.

Personoplysninger i forbindelse med service

Registrerede personoplysninger til brug for service, forsendelse af toner mv. (kontaktpersons navn, telefon og mail), videregives til samarbejdspartnere hvor relevant, herunder teknikker og speditør.

Oplysningerne benyttes ikke til andre formål i den forbindelse.

Rettigheder til personoplysninger

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få adgang til de registrerede personoplysninger om dig. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Vi har stor interesse i, at vores oplysninger er korrekte.

Du har derfor både ret og pligt til at sikre, at dine oplysninger er korrekt registreret hos os. Hvis en fejl i oplysningerne opdages, bedes du derfor kontakte os hurtigst muligt, så vi sikrer at oplysningerne bliver opdateret.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis Digital Group ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk, at såfremt Digital Group i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

Tavshedspligt

Digital Group samt Digital Groups samarbejdspartnere, har tavshedspligt med hensyn til forhold, som bliver virksomheden og/eller enkelte medarbejdere bekendt i forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden.

Tavshedspligten gælder alle forhold, der i sagens natur skal hemmeligholdes, samt forhold hvor hemmeligholdelse bliver foreskrevet.

Tavshedspligten omfatter;

  • alle personhenførbare og fortrolige informationer,
  • ideer, projekter, beskrivelser, tegninger, dokumenter, IT-infrastruktur samt organisering, 

    som Digital Groups eller Digital Groups samarbejdspartneres medarbejdere måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdet for kunden.

Udleveret materiale vil blive behandlet omhyggeligt og tilbageleveret eller tilintetgjort efter endt behandling.

Tavshedspligten gælder også efter arbejdet for kunden er ophørt.

Eventuelt udleverede koder, nøgler eller adgangskort vil blive behandlet med forsigtighed således, at de ikke deles med uvedkommende. Så snart behovet for adgang ophører vil Digital Group give kunden besked, således, at adgangen kan begrænses eller lukkes.

 

Databehandler

I forhold til persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018, har Digital Group, med udgangspunkt i Datatilsynets og Justitsministeriets "Vejledning om dataansvarlige og databehandlere" fra november 2017, vurderet, at Digital Group som udgangspunkt ikke er databehandler i forholdet til Jer som kunde, i forbindelse med salg og serviceaftale.

I vejledningen er angivet, at der ved vurdering af om en kunde eller leverandør er databehandler eller dataansvarlig, skal lægges vægt på den/de hovedydelse/r der leveres.

Databehandler konstruktionen forudsætter således, at der som en del af aftalen, skal behandles persondata efter instruks fra den dataansvarlige.

Den overvejende del af kundeaftalen med Jer som kunde og Digital Group som leverandør, drejer sig først og fremmest om levering af andre ydelser end behandling af personoplysninger, herunder levering af toner til og reparation af jeres kopimaskine. I disse tilfælde vil I levere personoplysninger til Digital Group (for eksempel navn, firmaadresse, e-mail), som er nødvendige for at vi kan levere og fakturere hovedydelsen. Disse oplysninger, vil blive givet uden behov for instruks om hvordan vi skal behandle oplysningerne og oplysningerne vil ikke brugt til andet end grundlag for levering af hovedydelsen.

Digital Group vil derfor som leverandør af printere, kopimaskiner og IT-løsninger samt som serviceleverandør på printere og kopimaskiner normalt ikke være behandler af persondata. 

 

Har du spørgsmål til emnet?

Bliv ringet op

  • setting
  • phone